โรงเรียนเบาหวานเทพธารินทร์ครั้งที่ 9

การอบรมโรงเรียนเบาหวานเทพธารินทร์ ครั้งที่ 9 กับการเรียนรู้เรื่องเบาหวาน ที่มีวิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเบาหวานมาให้ความรู้ ที่ท่านจะสามารถนำความรู้เบาหวานที่ได้ ไปใช้กับตัวท่านเอง และยังสามารถดูแลคนรอบตัวที่เป็นเบาหวานได้อีกด้วย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2561
 
"ยังเหลืออีกหลายหลักสูตรให้ท่านเลือก"
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอติกานต์ (โอห์ม)
ฝ่ายไลฟ์สไตล์และการเรียนรู้สุขภาพ
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
โทร 0 2348 7000 ต่อ 4517 และ 4518
E-mail : ohmatikant@theptarin.com