พญ.นุชจิรา ศรีวาจนะ

พญ.นุชจิรา ศรีวาจนะ

Expertise

วิสัญญีแพทย์

Working Date

Monday
08:00 - 16:00
Tuesday
08:00 - 16:00
Wednesday
08:00 - 16:00
Thursday
08:00 - 16:00
Friday
08:00 - 16:00
Saturday
-
Sunday
-

Qualifications

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2536
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาวิสัญญีวิทยา พ.ศ. 2539

Please fill in the below form to request an appointment at Thaptarin Hospital

Select a Specialty
Select a Doctor

Patient Resources

Gender
Do you have medical history?

Appointments Information