พญ.ธวลิดา เวชชวณิชย์

พญ.ธวลิดา เวชชวณิชย์

Expertise

โรคผิวหนัง

Working Date

Monday
-
Tuesday
-
Wednesday
-
Thursday
-
Friday
13:00 - 16:00
Saturday
-
Sunday
-

Qualifications

ปริญญาบัตร - แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  ม.มหิดล
  - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ศัลยกรรมความงามและแก้ไขโครงหน้า มหาวิทยาลัย แห่งชาติเกาหลี ประเทศเกาหลี
  - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง เลเซอร์ศัลยกรรมความงาม สถาบันวิจัยเลเซอร์ทางการแพทย์ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (นักเรียนทุน)
  - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย คุมาโมโต้ ประเทศญี่ปุ่น (นักเรียนทุน)
  - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ ชะลอวัย สมาคมเวชศาสตร์ชะลอวัย สหรัฐอเมริกา
  - International Laser Surgery Specialist License

 

Please fill in the below form to request an appointment at Thaptarin Hospital

Select a Specialty
Select a Doctor

Patient Resources

Gender
Do you have medical history?

Appointments Information