รศ.นพ.วสันต์ อุทัยเฉลิม

รศ.นพ.วสันต์ อุทัยเฉลิม

Expertise

อายุรกรรม - โรคหัวใจและหลอดเลือด

Working Date

Monday
-
Tuesday
-
Wednesday
-
Thursday
-
Friday
17:00 - 20:00
Saturday
09:00 - 12:00
Sunday
-

Qualifications

ปริญญาบัตร แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2525
วุฒิบัตร - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ (แพทยสภา) พ.ศ. 2531
  - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ (แพทยสภา) พ.ศ. 2536
  - ประกาศนียบัตรสาขาการสวนหัวใจและหลอดเลือดและการขยาย ประเทศเนเธอร์แลนด์

 

Please fill in the below form to request an appointment at Thaptarin Hospital

Select a Specialty
Select a Doctor

Patient Resources

Gender
Do you have medical history?

Appointments Information