ศ.นพ.ประเสริฐ บุญเกิด

ศ.นพ.ประเสริฐ บุญเกิด

Expertise

อายุรกรรม-โรคระบบประสาท

Working Date

Monday
-
Tuesday
-
Wednesday
08:00 - 12:00
Thursday
-
Friday
-
Saturday
08:00 - 12:00
Sunday
-

Qualifications

ปริญญาบัตร แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2508
วุฒิบัตร วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาประสาทวิทยา (แพทยสภา) พ.ศ. 2515

Please fill in the below form to request an appointment at Thaptarin Hospital

Select a Specialty
Select a Doctor

Patient Resources

Gender
Do you have medical history?

Appointments Information