นพ.พงษ์เทพ อังกุรานันท์

นพ.พงษ์เทพ อังกุรานันท์

Expertise

กุมารเวชศาสตร์

Working Date

Monday
16:00 - 19:00
Tuesday
-
Wednesday
16:00 - 19:00
Thursday
-
Friday
-
Saturday
-
Sunday
13:00 - 16:00

Qualifications

ปริญญาบัตร แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2528
วุฒิบัตร วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2534

Please fill in the below form to request an appointment at Thaptarin Hospital

Select a Specialty
Select a Doctor

Patient Resources

Gender
Do you have medical history?

Appointments Information