ให้รางวัลตนเองกับการผ่อนคลายด้วยสปาและการนวดหลายรูปแบบ รวมถึงบำรุงผิวพรรณและผิวหน้าให้สวยในบบรรยากาศสบาย เป็นกันเอง ตกแต่งสไตล์โมเดิร์นนอกจากนี้ยังมีบริการนวดบำบัดอาการเรื้อรังต่างๆ โดยเฉพาะออฟฟิศ ซินโดรม ภายใต้การดูแลของแพทย์แผนไทยประยุกตร์ ที่มีใบประกอบโรคศิลป์

มีดี เฮลท์ โซลูชั่น คลับ โรงพยาบาลเทพธารินทร์
อาคาร Lifestyle Building ชั้น 8
Tel. 0-23487000 ต่อ 3800 หรือ 0-2348-7111
Email: mede@theptarin.com

55555555555555