คลินิกสุขภาพเท้า

อาการแทรกซ้อนสำคัญอย่างหนึ่งของโรคเบาหวาน คือ เท้าชา ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดแผลเรื้อรังที่เท้าของคนไข้เบาหวาน และนำไปสู่การตัดขาได้ สถิติทั่วโลกพบว่าทุกๆ 30 วินาทีจะมีขาข้างหนึ่งถูกตัดเนื่องจากโรคเบาหวาน ด้วยประสบการณ์การดูแลรักษาคนไข้เบาหวานอันยาวนานของโรงพยาบาลเทพธารินทร์จึงเห็นความสำคัญของการดูแลและป้องกันแผลที่เท้า และได้เปิดดำเนินการ “คลินิกสุขภาพเท้า” แห่งแรกของประเทศไทยขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการตัดขาในคนไข้เบาหวาน ทีมงานได้ร่วมกันสั่งสมประสบการณ์ ติดตามงานวิชาการและวิธีการปฏิบัติจากทั่วโลก และเลือกนำวิธีการที่เหมาะสมมาใช้กับคนไข้ที่ประเทศไทย

  • บริการดูแลแผลเรื้อรังด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การทำแผลที่ถูกต้อง การลดการลงน้ำหนักที่แผล (off-loading) การใช้ออกซิเจนเข้มข้น (hyperbaric) การใช้หนอน (maggot) การตัดต่อเส้นเลือด (distal-bypass surgery) การปลูกเนื้อเยื่อ (dermagraft) การตัดยืดเส้นเอ็นที่นิ้วเท้า (lengthening tendon) เป็นต้น
  • บริการตัดเล็บ ขูดหนังหนา ตัดตาปลา เพื่อป้องกันการเกิดแผล
  • บริการตัดรองเท้าและแผ่นรองรองเท้า เพื่อแก้ไขการลงน้ำหนักของเท้า ป้องกันการเกิดแผล
  • บริการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเท้า เพื่อการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง ป้องกันการเกิดแผล

คลินิกสุขภาพเท้า โรงพยาบาลเทพธารินทร์
อาคาร Lifestyle Building ชั้น 10
Tel: 0-2348-7000 ต่อ 4026
Email: health@theptarin.com