นพ.วัชระ ภัทรธรรมกุล

นพ.วัชระ ภัทรธรรมกุล

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ออร์โธปีดิกส์

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ
09:00 - 12:00
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
17:00 - 19:00
วันเสาร์
-
วันอาทิตย์
-

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2537
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543

กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ สำหรับการขอนัดหมายแพทย์ที่ โรงพยาบาลเทพธารินทร์

กรุณาเลือกสาขาเฉพาะทางของแพทย์ผู้เขียวชาญ
กรุณาเลือกแพทย์ผู้เขียวชาญ

ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย

เลือกเพศ
คุณเคยมีประวัติผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเทพธารินทร์แล้วหรือไม่

ข้อมูลการนัดหมาย