คณะแพทย์


คณะแพทย์

คณะแพทย์ศูนย์เบาหวานและไทรอยด์

คณะแพทย์ศูนย์เบาหวานและไทรอยด์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวาน ไทรอยด์ ต่อมไร้ท่อ อายุรกรรม สุขภาพเท้า เมตะบอลิสม อายุรศาสคร์ ที่พร้อมให้การรักษาและดูแลผู้ป่วย

รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะแพทย์ศูนย์สุขภาพสมดุล (ตรวจสุขภาพทั่วไป)

คณะแพทย์ศูนย์สุขภาพสมดุล ตรวจสุขภาพไปทั่ว ผู้เชี่ยวชาญ ทางด้าน อายุรกรรมทั่วไป เวชปฏิบัติทั่วไป โรคผิวหนัง พร้อมดูแลและรักษาผู้ป่วย

รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะแพทย์คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด

คณะแพทย์คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจวาย มะเร็งหัวใจ หลอดเลือดตีบ หลอดเลือดแตก และโรคอื่นๆ พร้อมให้การดูแลรักษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะแพทย์คลินิกอายุรกรรมโรคไต

คณะแพทย์คลินิกอายุรกรรมโรคไต ไม่ว่าจะเป็น ไตวาย โรคไตวายฉับพลัน โรคไตอักเสบเนโฟรติก โรคไตอักเสบจากภาวะภูมิคุ้มกัน และโรคไตอื่นๆ พร้อมให้การดูแลรักษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะแพทย์คลินิกอายุรกรรมโรคปอด

คณะแพทย์คลินิกอายุรกรรมโรคปอด พร้อมดูแลและให้การรักษา ไม่ว่าจะเป็น ปอดติดเชื้อ โรคติดเชื้อทางเดินหาย โรคปอดเฉียบพลัน และโรคทางปอดอื่นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะแพทย์คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ

คณะแพทย์คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ พร้อมให้การดูแลรักษา ไม่ว่าจะเป็นโรค ติดเชื้อจากแบคทีเรีย ติดเชื้อจากไวรัส และ โรคอื่นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม