ติดตามงานวิจัยและเลือกนำสิ่งที่ส่งผลประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการมาปฏิบัติ และวิเคราะห์ประสบการณ์จากการปฏิบัติให้เกิดเป็นงานวิจัย แม้บางครั้งสิ่งนั้นจะเป็นการฝืนกระแสหรือความชินของสังคม เช่น การรณรงค์เจาะเลือดโดยไม่ต้องอดอาหารเพื่อตรวจพบเบาหวานได้เร็ว การสร้างสรรค์บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการป้องกันโรค ซึ่งปกติคนทั่วไปจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงตนเอง