Project Description

สโมสรโรตารีในประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม Thai Rotary Day 2016 วันแห่งการมอบของขวัญแก่ชาวโลก ในปีนี้สโมสรกรุงเทพ วิภาวดี ร่วมกับ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ด้วย โดยมีการออกตรวจสุขภาพ เล่นเกมส์และแจกของรางวัลให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานกันอีกด้วย งานจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 10:00 น.-19:00น.
ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ