Project Description

เครือข่ายแพทย์ยุคใหม่ ใส่ใจ ใฝ่รู้ สู่การสร้างสรรค์สังคม ได้ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเบาหวานและโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ได้จัดกิจกรรม “ค่ายเบาหวานนอกรั้ว โรงเรียนแพทย์ DM CARE CAMP” ครั้งที่ 2 ขึ้น เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ณ โรงพยาบาลเทพธารินทร์

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม