Project Description

 

มูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเบาหวาน ร่วมกับ สปสช. จัดการอบรม Advance Foot and Wound Care with Lifestyle Modification Essence รุ่นที่ 3/2559 นอกจากได้ความรู้เพื่อนำไปดูแลคนไข้ ช่วยกันลดการตัดขาจากเบาหวานแล้ว ยังได้เพื่อน ได้แรงใจ และได้อุปกรณ์เล็กๆ น้อยๆ กลับไปเริ่มต้นทำงานกันอีกด้วย … คนจัดงานมีความสุข
ขอขอบคุณ World Diabetes Foundation สำหรับการสนับสนุนทุนสำหรับจัดอบรมและการผลิตเครื่องมือทำงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 18-20 เมษายน 59 ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอล ชั้น17 อาคาร Lifestyle Building โรงพยาบาลเทพธารินทร์

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม