Project Description

เพราะอาการป่วยที่เกิดขึ้นส่งผลต่อสุขภาพ การทำงาน การเรียน การใช้ชีวิต เนื่องจากต้องหยุดพักรักษาตัว ส่วนผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ร่างกายมีภูมิต้านทานน้อยก็จะมีอาการแทรกซ้อน บางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้
ความน่ากลัวของไข้หวัดใหญ่อย่างหนึ่งก็คือ การกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส จะเห็นได้ว่าถ้าย้อนไปเมื่อปี 2009 เหตุการณ์การเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่จำนวนมากจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 ที่เชื้อไวรัสเกิดจากการรวมตัวทางพันธุกรรมของไวรัส 3 ชนิด ของมนุษย์ หมู และนกผสมกัน

และในปีนี้ การกลายพันธุ์ของไวรัสก็ยังคงมีเช่นเดิม อย่าลืมว่าโรคไข้หวัดใหญ่แทบจะกลายเป็นไข้ประจำฤดูกาลไปแล้ว สำหรับระลอก 2 หรือกลางปีนี้การกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสมีดังนี้
สายพันธุ์ A => A/Michigan (H1N1) | A/Hong Kong (H2N3)
สายพันธุ์ B => B/Brisbane | B/Phuket (บรรจุอยู่ในวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์)

อย่าลืมว่าการป้องกันยิ่งป้องกันเร็วยิ่งปลอดภัยเร็วกว่าคนอื่น แถมด้วยการลดการแพร่กระจายเชื้อ มาร่วมลดความเสี่ยง และเลี่ยงความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่ ด้วยการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่ โรงพยาบาลเทพธารินทร์นะคะ 02 348 7000 ต่อ 3123, 3124, 3125 และ 3126
#TheptarinHospital #โรงพยาบาลเทพธารินทร์ #วัคซีนไข้หวัดใหญ่ #ไข้หวัดใหญ่