Project Description

โรคกระดูกพรุน โรคร้ายที่มาพร้อมกาลเวลา
อย่านิ่งนอนใจและคิดว่าความแข็งแรงของกระดูกในร่างกาย
ของผู้สูงอายุใกล้ตัวเราจะแข็งแรงขึ้นตามอายุของพวกท่าน

โรงพยาบาลเทพธารินทร์มีวิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้สูงอายุเพื่อเลี่ยงต่อความเสี่ยงโรคกระดูกพรุน
แต่ก่อนอื่นเรามาดูกันว่าอะไรคือสาเหตุที่กระตุ้นให้เกิดโรคกระดูกพรุน และไปดูกันต่อที่วิธีที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุห่างไกลจากโรงกระดูกพรุนนี้กันต่อ ในการ์ตูนสุขภาพด้านล่างนี้กันเลยค่ะ

ลดความเสี่ยงด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดในวันที่ยังมีโอกาสดีกว่านะคะ
ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลเทพธารินทร์
#TheptarinHospital #โรงพยาบาลเทพธารินทร์ #โรคกระดูกพรุน #ผู้สูงอายุ