Project Description

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน “สัปดาห์รักษ์สุขภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในการนี้ทางโรงพยาบาลเทพธารินทร์ได้นำนักกำหนดอาหาร ผู้เชี่ยวชาญไปให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ มีการออกบูธของสวนพักเพียงพอดี แพ็คเกจตรวจสุขภาพในราคาสุดพิเศษ ณ ห้องนิทรรศการ อาคารบี ไปเจอกันได้นะครับ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น.