Project Description

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ร่วมส่งเสริมสร้างความมั่นใจ การป้องกัน และระงับอัคคีภัย ด้วยการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนีภัยจากอาคารสูง ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00-18.00 น.

ขออภัยในความไม่สะดวก