Project Description

วันนี้โรงพยาบาลเทพธารินทร์ร่วมแรงร่วมใจกับช่อง 3 ทำความดีเพื่อสังคม ในงาน “ช่อง 3 สื่อถึงใจ ปรับปรุงห้องสมุดในฝัน ให้น้องโรงเรียนวัดสะพาน” ที่โรงเรียนวัดสะพาน ถนนริมทางรถไฟสายเก่าปากน้ำ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น. งานนี้ คุณธารินทร์ หิมะทองคำ รองผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ เดินทางมาร่วมพิธีเปิด โดยมีคุณอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ เป็นประธานในพิธีเปิดในงาน

งานนี้โรงพยาบาลเทพธารินทร์เราร่วมสนับสนุนโครงการดีๆ นี้ ด้วยการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับน้องๆ นักเรียนและคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของน้องๆ ที่มาร่วมงาน พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคต่างๆ ที่มาพร้อมกับหน้าฝนในช่วงนี้ อย่างเช่น ความรู้โรคไข้เลือดออกนั่นเองค่ะ

ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว โรงพยาบาลเทพธารินทร์ของเราจึงพร้อมเสมอสำหรับการทำสิ่งดีๆ เพื่อสังคม

#TheptarinHospital #โรงพยาบาลเทพธารินทร์  #ช่อง3สื่อถึงใจปรับปรุงห้องสมุดในฝันให้น้องโรงเรียนวัดสะพาน