Project Description

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 มูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเบาหวาน ร่วมกับ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ภายใต้โครงการ “ร่วมสร้างสังคมปลอดเบาหวาน”สนับสนุนโดย สสส.ร่วมจัดกิจกรรม “ชุมชนเบาใจ ปลอดภัยเบาหวาน” ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โดยภายในงานมีผู้สูงอายุมาร่วมงานพิธีเปิดอาคารเอนกประสงค์ ได้เข้ามาร่วมตรวจสุขภาพ เล่นเกมส์ พร้อมรับความรู้การปลูกผักเบื้องต้น จากสวนผักเพียงพอดี