Project Description

แม้จะผ่านวันสูงอายุไปแล้ว แต่จะดีกว่าไหมถ้าเราจะดูแลท่านให้ดีทุกเวลา
ด้วยการวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อลดการอาการของโรคร้ายในร่างกายของท่าน

โรคที่มักเจออยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ ได้แก่ โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งสามารถควบคุมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายในแต่ละวันได้ ถือเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดอาการของโรคร้ายได้

พฤติกรรมการกินมีส่วนส่งผลให้โรคร้ายแต่ละโรคมีอาการที่หนักขึ้นหรือเบาลงด้วยส่วนหนึ่ง ตามพฤติกรรมของผู้สูงอายุที่ป่วยอยู่ การรับประทานให้ครบ 5 หมู่ทุกมื้อถือเป็นเรื่องที่เหมาะสมและสมควรอยุ่แล้ว เพียงแต่สารอาหารบางอย่างในอาหารที่ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคดังกล่าวข้างต้นรับประทานสามารถส่งผลเสียต่อร่างกายก่อให้เกิดอาการของโรคมากขึ้นได้

ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ควรลดแป้งและน้ำตาล ไม่ควรรับสารอาหารจำพวกนี้มากเกินความจำเป็น ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดอยู่แล้วก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงจำพวกเนื้อสัตว์ติดมันแล้วหันมาทานเนื้อปลาหรือเนื้อไก่เป็นต้น หรือผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงก็ควรที่จะลดอาหารที่มีรสเค็มหรือเลี่ยงอาหารที่มีรสจัดและอาหารที่มีไขมันสูงเป็นต้น

การควบคุมหรือช่วยวางแผนจัดการอาหารการกินให้กับผู้สูงอายุข้างตัวท่านสามารถช่วยให้ท่านได้ใช้ชีวิตร่วมกับโรคร้ายอย่างปลอดภัยได้แล้วนะคะ

ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลเทพธารินทร์
#TheptarinHospital #โรงพยาบาลเทพธารินทร์ #กินลดโรค