Project Description

อายุที่มากขึ้น กับระบบร่างกายที่เสื่อมลง การเลือกที่จะรับสารอาหารอะไรต่างๆ จึงถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆ อย่างหนึ่งนะคะ

เพราะทุกวันนี้สาเหตุที่เรามักเจอโรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคอ้วนมากในกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นผลเนื่องมาจากการทำงานของระบบต่อมไร้ท่อและระบบทางเดินอาหารในร่างกายของผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพการทำงานที่น้อยลง

ดังนั้นสารอาหารที่แต่ก่อนเคยจำเป็นต่อร่างกายมากๆ แต่ในวันที่สูงวัยขึ้นความจำเป็นเหล่านั้นยังคงมีเช่นเดิมเพียงแต่ต้องการในปริมาณที่ต่างกันออกไป การดูแลควบคุมสารอาหารในแต่ละวันให้กับผู้สูงอายุใกล้ตัวท่านจึงถือเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่ง ที่ลูกหลานหรือคนใกล้ชิดควรจะใส่ใจให้มากขึ้น เพื่อผู้สูงอายุในบ้านเราจะอยู่กับเราไปได้นานๆ

ไปดูหลักเบื้องต้นในการจัดสารอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุใกล้ตัวเราได้ในการ์ตูนสุขภาพด้านล่างกันดีกว่านะคะ
.
.
.
จะเห็นว่ายังคงความสำคัญของสารอาหารไว้ครบทั้ง 5 หมู่ ในการจัดเตรียมสารอาหารสำหรับผุ้สูงอายุ เพราะการทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เป็นสิ่งที่เหมาะสมกับทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ลดปริมาณลงเพื่อให้เหมาะสมกับระบบต่างๆ ของร่างกายมากขึ้นเท่านั้นเองค่ะ

ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลเทพธารินทร์
#TheptarinHospital #โรงพยาบาลเทพธารินทร์ #