โรงเรียนเบาหวานเทพธารินทร์ หลักสูตร “การควบคุมเบาหวาน กับ สัดส่วนอาหาร”

          เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เป็นรุ่นที่ 2 แล้วนะคะ สำหรับ โรงเรียนเบาหวานเทพธารินทร์ หลักสูตร “การควบคุมเบาหวาน กับ สัดส่วนอาหาร” ณ ห้องประชุมพลัม ชั้น 15 อาคารไลฟ์สไตล์ โรงพยาบาลธารินทร์ โดยเปิดรับสมัครสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 หรือผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ได้เรียนรู้เรื่อง 3อ.1ย. (อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกายและยา) ครบทุกด้านของการดูแลตัวเองเลยทีเดียว แต่ไม่ต้องเสียดาย ยังเหลืออีก 2 รุ่น สมัครเข้ามาได้นะคะ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอติกานต์ (โอห์ม) ฝ่ายไลฟ์สไตล์และการเรียนรู้สุขภาพ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ 0 2348 7000 ต่อ 4517 และ 4518 หรือ E-mail : ohmatikant@theptarin.com