พญ.ศรีอุไร ปรมาธิกุล

พญ.ศรีอุไร ปรมาธิกุล

Expertise

อายุรกรรม – โรคต่อมไร้ท่อ

Working Date

Monday
09:00 - 14:00
Tuesday
09:00 - 14:00
Wednesday
09:00 - 15:00
Thursday
09:00 - 14:00
Friday
-
Saturday
09:00 - 16:00
Sunday
-

Qualifications

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541

Please fill in the below form to request an appointment at Thaptarin Hospital

Select a Specialty
Select a Doctor

Patient Resources

Gender
Do you have medical history?

Appointments Information