พญ.ศักดิ์สิรินทร์ ศักดิ์สูง

พญ.ศักดิ์สิรินทร์  ศักดิ์สูง

Expertise

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

Working Date

Monday
-
Tuesday
-
Wednesday
-
Thursday
08:00 - 20:00
Friday
08:00 - 16:00
Saturday
-
Sunday
-

Qualifications

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2549
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน พ.ศ.2552
  • ปริญญาโท MBA in Hospital and Healthcare management, Chlalongkorn University พ.ศ.2555
  • Diploma in Dermatology and Dermatology at institute of Dermatology พ.ศ.2556
  • ประกาศนียบัติการฝังเข็ม,กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเฉิงตู ปี 2554

Please fill in the below form to request an appointment at Thaptarin Hospital

Select a Specialty
Select a Doctor

Patient Resources

Gender
Do you have medical history?

Appointments Information