นพ.พงษ์เทพ อังกุรานันท์

นพ.พงษ์เทพ อังกุรานันท์

Expertise

กุมารเวชกรรมทั่วไป

Working Date

Monday
16:00 - 19:00
Tuesday
-
Wednesday
16:00 - 19:00
Thursday
-
Friday
-
Saturday
-
Sunday
13:00 - 16:00

Qualifications

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2528
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการแพทย์คลินิกวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2534
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ 2534

Please fill in the below form to request an appointment at Thaptarin Hospital

Select a Specialty
Select a Doctor

Patient Resources

Gender
Do you have medical history?

Appointments Information