ให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อสามารถสร้างสรรค์งานให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการ ให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการเพื่อการดูแลตนเอง ซึ่งจะส่งผลต่อการควบคุมและป้องกันโรค ให้ความรู้แก่บุคลากรการแพทย์และนักศึกษาทางการแพทย์เพื่อสร้างความตระหนักและแนวทางการดูแลประชาชนทั่วประเทศในเชิงการให้ความรู้เพื่อการป้องกัน มองสถานพยาบาลอื่นๆ เป็นพันธมิตรร่วมดำเนินงานให้เกิดประโยชน์แก่สังคม