โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ร่วมกับทูน่า TCB จัดกิจกรรมพิเศษ