โรงพยาบาลเทพธารินทร์ “จิตอาสา”มอบสื่อการเรียนรู้เพื่อน้อง