โรงพยาบาลเทพธารินทร์ร่วมกับนิตยสาร Health plus จัดเสวนาด้านสุขภาพ