ผู้ที่ควรได้รับการตรวจไทรอยด์

สัญญาณเตือน “ไฮโปไทรอยด์”
ไฮโปไทรอยด์ คือ ภาวะที่ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยเกินไป อาการสำคัญ เช่น
กินปกติแต่น้ำหนักเพิ่ม
ตัวบวม หน้าบวม
เฉื่อยชา อ่อนเพลีย ขี้หนาว
ผมร่วง ผิวแห้ง
สัญญาณเตือน “ไทรอยด์เป็นพิษ” (ไฮเปอร์ไทรอยด์)
ไฮเปอร์ไทรอยด์ คือ ภาวะที่ต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกินไป อาการสำคัญ เช่น
น้ำหนักลดทั้งๆ ที่กินอาหารได้
เหนื่อย ใจสั่น ขี้ร้อน
บางคนอาจมีอาการเคืองตา หรือตาโปน
โปรแกรมการตรวจหาความผิดปกติของต่อมไทรอยด์
สำหรับผู้ที่สงสัยว่ามีความผิดปกติของต่อมไทรอยด์
T3, T4, FT4, TSH, Anti TPO, Anti Thyroglobulin
หญิงตั้งครรภ์มีโอกาสเกิดความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ และความผิดปกตินี้
จะส่งผลถึงทารกในครรภ์
หญิงตั้งครรภ์ทุกคนควรได้รับการตรวจวัดระดับ Anti-TPO
Thyroid Package 1,690 baht | Anti TPO 400 baht
ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามก่อนรับบริการ
price is subject to change

ศูนย์เบาหวานและไทรอยด์ โรงพยาบาลเทพธารินทร์
Diabetes & Thyroid Center, Theptarin Hospital
3850 ถ.พระรามที่ 4 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
3850 Rama 4 Road, Klong-Toey, Bangkok 10110
เวลาเปิดทำการ 8.00 น. – 17.00 น.
อาทิตย์,อังคาร,เสาร์ 8.00 น. – 16.00 น.
Tel:0-2348-7000 ext. 4036, 4024 Fax:0-2249-8774
Email:health@theptarin.com Website:www.theptarin.com