sd5

 

เบาหวานเป็นสาเหตุสำคัญของการตาบอด ประชากรส่วนใหญ่ที่ไตวายเป็นเบาหวาน และทุก 30 วินาทีมีขาข้างหนึ่งในโลกนี้ถูกตัดเนื่องจากเบาหวาน แต่เบาหวานไม่จำเป็นต้องจบลงที่การมองไม่เห็น ความทรมานจากการที่ร่างกายไม่สามารถขับของเสีย และการเป็นแผลเรื้อรังหรือการตัดขา หากคุณได้รับการตรวจเพื่อเฝ้าระวังสัญญาณของโรคแทรกซ้อนสม่ำเสมอ เรียนรู้วิธีการควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย และการดูแลเท้าด้วยตนเอง จากแพทย์และทีมสหสาชาวิชาชีพเป็นประจำ

บ้านสวนเติมรัก