บริษัทคู่สัญญาการรักษาพยาบาลมี 2 แบบ
1. บริษัทคู่สัญญา แบบเงินสด คือ ลูกค้าบริษัทคู่สัญญาเข้ามารับบริการชำระเงินสด ทางโรงพยาบาลมอบส่วนลดตามเงื่อนไข
2. บริษัทคู่สัญญา แบบเครดิต คือ ลูกค้าบริษัทคู่สัญญา เข้ามารับบริการทางโรงพยาบาลมอบส่วนลดตามเงื่อนไขให้เครดิต 30 วัน วางบิลที่บริษัท
โรงพยาบาลขอมอบส่วนลด ดังนี้
1. สำหรับค่ายา ส่วนลดเงินสด 10% ส่วนลดบัตรเครดิต 5%
2. สำหรับค่าห้อง ส่วนลดเงินสด 10% ส่วนลดบัตรเครดิต 5%
บริการตรวจสุขภาพสำหรับลูกค้าองค์กร
1. ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
2. ตรวจสุขภาพประจำปี ของผู้บริหารและพนักงาน
3. ตรวจสุขภาพก่อนเดินทางไปต่างประเทศ หรือ ไปศึกษาต่อ
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ
1. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเปิดสัญญากับโรงพยาบาล
2. ไม่มีข้อผูกมัดในการส่งพนักงานเข้ารับการรักษา