ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

วิธีการสมัคร

1.) สมัครด้วยตัวเองที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลเทพธารินทร์ อาคาร 1 ชั้น 9 (ลิฟต์หมายเลข4) จันทร์ – ศุกร์ ช่วงเช้า 08.30 - 11.00 น. ช่วงบ่าย 13.30 - 15.00 น.
2.) ส่งประวัติย่อพร้อมหลักฐานการสมัครงานทางไปรษณีย์ หรือ E-mail : personnel@theptarin.com
3.) สมัครผ่านระบบสมัครงาน online ที่ Click
สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 0-2348-7000 ต่อแผนกบุคคล 4501,4505 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.