sd3

การควบคุมอาหารเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการดูแลเบาหวาน แต่การควบคุมอาหารสามารถทำได้อย่างไม่เป็นทุกข์เพราะคุณสามารถกินได้ทุกอย่างแม้เป็นเบาหวาน นักกำหนดอาหารคือผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเพื่อการรักษาโรค จะคอยให้ข้อมูลและแนะนำวิธีการเลือกหรือปรับการรับประทานอาหารของคุณให้เหมาะสมกับภาวะโรค โดยที่คุณยังสามารถคงไลฟ์สไตล์ของคุณไว้ และมีความสุขได้แม้เป็นเบาหวาน